Mini pripremni kurs telc B2

Organizujemo još jedan mini pripremni kurs za ispit telc Deutsch B2. Prava stvar, ukoliko uskoro planirate da polažete ovaj ispit.

Kurs obuhvata 12 x 45 minuta.
Cena mini pripremnog kursa je 6.500 dinara po osobi. U cenu kursa su uračunati svi materijali.

Opširnije...

Kako poboljšati razumevanje odslušanog?

Ideje za samostalno poboljšanje razumevanja odslušanog na nemačkom jeziku – I deo
Audiovizuelni materijali
Piše: Nevena Čeklić, MA, prof. nemačkog jezika kao stranog

Kada se strani jezik uči u zemlji gde se primarno ne govori taj jezik, najveći problem predstavlja...

Opširnije...