Telc Deutsch Pflege B1-B2

Ispiti telc Deutsch Pflege omogućava automatsku nostrifikaciju diplome za medicinske radnike.

Ispit telc Deutsch Pflege se sastoji od pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita se sastoji od podtestova: slušanje, čitanje i pisanje.

Usmeni deo ispita imao samo jedan podtest – konverzaciju.

 

Jezički sertifikat telc Deutsch Pflege B1-B2 namenjen je svim medicinskim radnicima srednjeg i višeg obrazovnog profila koji svoj posao planiraju da obavljaju u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj. Sa jezičkim sertifikatom telc Deutsch Pflege B1-B2 postaćete konkurentniji na tržištu rada i biće Vam olakšano dobijanje tzv. Anerkennung-a. Ovaj sertifikat je dokaz da umete uspešno da komunicirate sa pacijentima tj. korisnicima staračkog doma, sa kolegama, lekarima, članovima porodice, ali i sa poslodavcima i zaposlenim u nadležnim državnim institucijama.

Ne dozvolite da Vaša stručnost trpi zbog nedostatka znanja nemačkog jezika.

 

U nastavku možete pogledati i odslušati materijale koji su vezani za ovaj ispit.

Probni test Audio Video