Telc Start Deutsch A2

Ispit telc Start Deutsch A2 se sastoji od pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita se sastoji od podtestova: slušanje, čitanje i pisanje.

Usmeni deo ispita imao samo jedan podtest – konverzaciju.

 

U nastavku možete pogledati i odslušati materijale koji su vezani za ovaj ispit.

Probni test Audio Video

Telc Zertifikat Deutsch B1

Ispit telc Zertifikat Deutsch B1 se sastoji od pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita se sastoji od podtestova: slušanje, čitanje i pisanje.

Usmeni deo ispita imao samo jedan podtest – konverzaciju.

 

U nastavku možete pogledati i odslušati materijale koji su vezani za ovaj ispit.

Probni test Audio Video

Telc Deutsch B2

Ispit telc Deutsch B2 se sastoji od pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita se sastoji od podtestova: slušanje, čitanje i pisanje.

Usmeni deo ispita imao samo jedan podtest – konverzaciju.

 

U nastavku možete pogledati i odslušati materijale koji su vezani za ovaj ispit.

Probni test Audio Video

Telc Deutsch C1

Ispit telc Deutsch C1 se sastoji od pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita se sastoji od podtestova: slušanje, čitanje i pisanje.

Usmeni deo ispita imao samo jedan podtest – konverzaciju.

 

U nastavku možete pogledati i odslušati materijale koji su vezani za ovaj ispit.

Probni test Audio

Telc Deutsch C1 Hochschule

Spremate se da studirate u Nemačkoj? Onda je potrebno da polažete ispit telc Deutsch C1 Hochschule.
Instalirajte telc Deutsch C1 Wortschatz i vežbajte vokabular za ispit.

Do kraja godine imamo samo još jedan termin za polaganje telc Deutsch C1 Hochschule, i to 22.12.2018.

U nastavku možete pogledati i odslušati materijale koji su vezani za ovaj ispit.

Probni test Audio

Telc Deutsch Pflege B1-B2

Ispiti telc Deutsch Pflege omogućava automatsku nostrifikaciju diplome za medicinske radnike.

Ispit telc Deutsch Pflege se sastoji od pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita se sastoji od podtestova: slušanje, čitanje i pisanje.

Usmeni deo ispita imao samo jedan podtest – konverzaciju.

 

Jezički sertifikat telc Deutsch Pflege B1-B2 namenjen je svim medicinskim radnicima srednjeg i višeg obrazovnog profila koji svoj posao planiraju da obavljaju u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj. Sa jezičkim sertifikatom telc Deutsch Pflege B1-B2 postaćete konkurentniji na tržištu rada i biće Vam olakšano dobijanje tzv. Anerkennung-a. Ovaj sertifikat je dokaz da umete uspešno da komunicirate sa pacijentima tj. korisnicima staračkog doma, sa kolegama, lekarima, članovima porodice, ali i sa poslodavcima i zaposlenim u nadležnim državnim institucijama.

Ne dozvolite da Vaša stručnost trpi zbog nedostatka znanja nemačkog jezika.

 

U nastavku možete pogledati i odslušati materijale koji su vezani za ovaj ispit.

Probni test Audio Video

Telc Deutsch Medizin B2-C1

Ispit telc Deutsch Medizin B2-C1 se sastoji od pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita se sastoji od podtestova: slušanje, čitanje i pisanje.

Usmeni deo ispita imao samo jedan podtest – konverzaciju.

 

Jezički sertifikat telc Deutsch Medizin B2-C1 namenjen je svim lekarima i studentima medicine koji svoj posao planiraju da obavljaju u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj. Sa jezičkim sertifikatom telc Deutsch Medizin B2-C1 postaćete konkurentniji na tržištu rada i biće Vam olakšano dobijanje aprobacije. Ovaj sertifikat je dokaz da umete uspešno da komunicirate sa pacijentima, medicinskim osobljem i sa kolegama lekarima, ali i sa poslodavcima i nadređenima.

Ne dozvolite da Vaša stručnost trpi zbog nedostatka znanja nemačkog jezika.

 

U nastavku možete pogledati i odslušati materijale koji su vezani za ovaj ispit.

Probni test Audio Audio Audio Audio Video