Prijava za TELC ispit

Da biste se prijavili za telc ispit potrebno je da popunite sledeći formular:

A2 B1 B2 C1 B1-B2 Pflege B2-C1 Medizin C1 Hoschschule
Imam položen pismeni deo ispita Imam položen usmeni deo ispita Nemam položen ni pismeni ni usmeni deo ispita
Interni kandidat ( đak škole ) Eksterni kandidat

Saglasan/saglasna sam sa Uslovima korišćenja.

 

Najkasnije 24h nakon poslate prijave dobićete imejl sa instrukcijama za plaćanje. Nakon izvršene uplate Vaše mesto je rezervisano. Odlaganje ispita za neki drugi termin i / ili povraćaj uplaćenih sredstava nisu mogući. Uplata mora da bude izvršena do datuma naznačenog na predračunu kao rok plaćanja. Nakon toga od nas ćete putem imejla dobiti potvrdu da je uplata legla.